Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Nâng cao tối đa 3m, sử dụng bình điện 24V.
xe-nang-linde-L14-59-p4 new
LINDE L14 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL140059
Nâng cao tối đa 3.8m, sử dụng bình điện 24V.
xe-nang-linde-L12-122-p1 new
LINDE L12 1200kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL120122
Nâng cao tối đa 3.3m, sử dụng bình điện 24V.
xe-nang-dien-linde-L14-144-p1 new
LINDE L14 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2007 HGL140144
Nâng cao tối đa 3.4m, sử dụng bình điện 24V.
xe-nang-linde-L16-107-p3 new
LINDE L16 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2007 HGL160107
Nâng cao tối đa 3.7m, sử dụng bình điện 24V.
xe-nang-linde-L16-p3 new
LINDE L16 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL160219