Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Nâng cao 1m, bình điện 24V.
STILL CSX16 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL160126
Nâng cao 1m, bình điện 24V.
STILL CSX16 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL160127
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL200180
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2006 HGL200120
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2007 HGL200208
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20AP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2006 HGL200119
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20AP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL200186
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2006 HGL200001