Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC Plus (Không môi khóa).
new
ELASTOMERIC Plus Standard Black (Plus) Mới 100% SB-P
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC Plus (Có môi).
banh-dac-xe-nang-caosu-elastomeric-plus-den-CO-MOI-3 new
ELASTOMERIC Plus Black Lock (Plus) Mới 100% BL-P
Bánh đặc xe nâng caosu trắng ELASTOMERIC Plus (Có môi).
banh-dac-xe-nang-elastomeric-plus-non-marking-LOCK new
ELASTOMERIC Plus Non Marking Lock (Plus) Mới 100% NML-P
Bánh đặc xe nâng caosu trắng ELASTOMERIC PLus (Không môi).
banh-dac-xe-nang-elastomeric-plus-non-marking-1 new
ELASTOMERIC Plus Non Marking (Plus) Mới 100% NM-P
Bánh đặc xe nâng caosu trắng ELASTOMERIC Focus (Có môi).
banh-dac-xe-nang-elastomeric-focus-non-marking-lock new
ELASTOMERIC Focus Non Marking Lock (Focus) Mới 100% NML-F
Bánh đặc xe nâng caosu trắng ELASTOMERIC Focus (Không môi).
banh-dac-xe-nang-elastomeric-focus-non-marking new
ELASTOMERIC Focus Non Marking (Focus) Mới 100% NM-F
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC Focus (Không môi).
banh-dac-xe-nang-elastomeric-focus-standard new
ELASTOMERIC Focus Standard Black (Focus) Mới 100% SB-F
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC Focus (Có môi).
banh-dac-xe-nang-elastomeric-focus-lock-1 new
ELASTOMERIC Focus ELASTOMERIC Focus (Có môi) Mới 100% BB-F