Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Bánh tải xe nâng điện LINDE L14 / L16-03 85x65-12.
banh-tai-xe-nang-dien-linde-l14-l16-03-85x65-12-4 new
STELLANA 85x65-12 Mới 100% 85x65-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE L12 / L14P 85x82-12.
banh-tai-xe-nang-pu-stellana-85x82-12-dung-cho-xe-linde-l12-l14p-2 new
STELLANA 85x82-12 Mới 100% 85x82-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE T16 / T16P / T20P 85x85-12.
banh-tai-xe-nang-dien-linde-t16-t16p-t20p-85x85-12-1 new
STELLANA 85x85-12 Mới 100% 85x85-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE L14 / L16-03 85x90-12.
banh-tai-xe-nang-dien-linde-l14-l16-03-85x90-12-2 new
STELLANA 85x90-12 Mới 100% 85x90-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE T20 / T20P / T20AP 85x110-12.
banh-tai-xe-nang-dien-linde-t20-t20p-t20ap-85x110-12-2 new
STELLANA 85x110-12 Mới 100% 85x110-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE R14 / R16 285x100.
banh-tai-xe-nang-dien-linde-r14-r16-285x100-2 new
STELLANA 285x100 Mới 100% 285x100 (STE)
Bánh tải xe nâng điện JUNGHEINRICH ERC / EJE 285x100-40.
banh-tai-xe-nang-dien-jungheinrich-erc-eje-285x100-40-3 new
STELLANA 285x100-40 Mới 100% 285x100-40 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE T16 / T20P 230x75/82.5-45.
banh-lai-xe-nang-dien-linde-t16-t20p-230x7582-5-45-2 new
STELLANA 230x75/82.5-45 Mới 100% 230x75/82.5-45 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE L12 / L14P 230x90-65.
banh-lai-xe-nang-dien-linde-l12-l14p-230x90-65-HGL-3 new
STELLANA 230x90-65 Mới 100% 230x90-65 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE T20AP / T20SP 254x102-80.
banh-lai-xe-nang-dien-linde-t20ap-t20sp-254x102-80-3 new
STELLANA 254x102-80 Mới 100% 254x102-80 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE R14 / R16 / R20-02 330x135-80.
banh-lai-xe-nang-dien-linde-r14-r16-r20-02-330x135-80-1 new
STELLANA 330x135-80 Mới 100% 330x135-80 (STE)
Bánh lái xe nâng điện LINDE R14 / R16 / R20-03 343x136-90.
banh-lai-xe-nang-dien-linde-r14-r16-r20-03-343x136-90-3 new
STELLANA 343x136-90 Mới 100% 343x136-90 (STE)
Bánh lái xe nâng điện JUNGHEINRICH ERC / EJE 85x80/85-25.
banh-lai-xe-nang-dien-jungheinrich-erc-eje-85x8085-25-4 new
STELLANA 85x80/85-25 Mới 100% 85x80/85-25 (STE)
Bánh lái xe nâng điện JUNGHEINRICH EVT 214 / 216 343x114-90.
banh-lai-xe-nang-dien-jungheinrich-evt-214-216-343x114-90-4 new
STELLANA 343x114-90 Mới 100% 343x114-90 (STE)
Bánh lái xe nâng điện TOYOTA 7FBR10-18 330x145x194.
banh-lai-xe-nang-dien-toyota-7fbr10-18-330x145x194-3 new
STELLANA 330x145x194 Mới 100% 330x145x194 (STE)
Bánh cân bằng xe nâng điện TOYOTA 7FBR10-18 150x80x72.
banh-can-bang-xe-nang-dien-toyota-7fbr10-18-150x80x72-3 new
STELLANA 150x80x72 Mới 100% 150x80x72 (STE)
Bánh cân bằng xe nâng điện LINDE T20SP 125x60/62-20.
banh-can-bang-xe-nang-dien-linde-t20sp-125x6062-20-3 new
STELLANA 125x60/62-20 Mới 100% 125x60/62-20 (STE)
Bánh cân bằng xe nâng điện LINDE T20P 125x40/45-15.
banh-can-bang-xe-nang-dien-linde-t20p-125x4045-15-3 new
STELLANA 125x40/45-15 Mới 100% 125x40/45-15 (STE)
Bánh cân bằng xe nâng điện LINDE T20AP 100x40-15.
banh-can-bang-xe-nang-dien-linde-t20ap-100x40-15-2 new
STELLANA 100x40-15 Mới 100% 100x40-15 (STE)