Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Máy sạc xe nâng POLAR TR3 48-100, xuất xứ Italy.
POLAR TR3 48-100 Mới 100% TR3 48-100
Máy sạc xe nâng ENERGIC Plus 48V/60A, xuất xứ Italy.
ENERGIC Plus RX-T 48-60 Mới 100% RX-T 48-60
Máy sạc xe nâng ENERGIC Plus 48V/80A, xuất xứ Italy.
ENERGIC Plus RX-T 48-80 Mới 100% RX-T 48-80
Máy sạc xe nâng ENERGIC Plus 48V/100, xuất xứ Italy.
ENERGIC Plus RX-T 48-100 Mới 100% RX-T 48-100
24V/50A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CEIL (Chloride) EE24/50P Mới 100% EE24/50P
24V/30A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CEIL (Chloride) EE24/30P Mới 100% EE24/30P
36V/100A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CEIL (Chloride) DE36/100P Mới 100% DE36/100P
36V/80A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CEIL (Chloride) DE36/80P Mới 100% DE36/80P
80V/70A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CEIL (Chloride) DE80/70P Mới 100% DE80/70P
48V/60A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CEIL (Chloride) DE48/60P Mới 100% DE48/60P
48V/70A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CEIL (Chloride) DE48/70P Mới 100% DE48/70P
48V/100A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CEIL (Chloride) DE48/100P Mới 100% DE48/100P