Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Cần điều khiển đôi cho xe nâng reach truck LINDE (Part#: 400/7919040075).
Mới 100% 7919040075
Cần điểu khiển đôi cho xe nâng reach truck LINDE.
Mới 100% 1133801354
Cần điều khiển thuỷ lực xe nâng reach truck LINDE R14/R16/R20 (2 chế độ).
400/1133801352 Mới 100% 1133801352