Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc cái).
giac-cam-binh-dien-rema-female-160A new
REMA EURO-DIN 160A 160A Mới 100% HGL1834
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc đực).
giac-cam-binh-dien-xe-nang-duc-rema-160A new
REMA EURO-DIN 160A 160A Mới 100% HGL1837
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc đực).
giac-cam-binh-dien-rema-80A new
REMA EURO-DIN 80A 80A Mới 100% HGL1838
Giắc cắm xe nâng REMA 320A (Giắc đực).
giac-cam-binh-dien-rema-320A new
REMA EURO-DIN 320A 320A Mới 100% HGL1841
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc cái).
giac-cam-binh-dien-rema-female-80A new
REMA EURO-DIN 80A 80A Mới 100% HGL1843
Bộ ngắt mạch khẩn cấp REMA 190A.
giac-cam-binh-dien-rema-190a new
REMA 190A 190A Mới 100% HGL1844
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 48V-350A.
giac-cam-binh-dien-anderson-48v-350a-xam new
ANDERSON SB 48V-350A (Gray) 48V-350A Mới 100% SB 48V-350A (Gray)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 72V-350A.
giac-cam-binh-dien-anderson-72V-350A new
ANDERSON SB 72V-350A (Green) 72V-350A Mới 100% SBE 72V-350A
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 72V-320A.
giac-cam-binh-dien-anderson-72V-320A new
ANDERSON SBE 72V-320A (Green) 72V-320A Mới 100% SBE 72V-320A
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
giac-cam-binh-dien-anderson-48V-175A new
ANDERSON SB 48V-175A (Blue) 48V-175A Mới 100% SB 48V-175A (Blue)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-350A.
giac-cam-binh-dien-anderson-48V-350A new
ANDERSON SB 48V-350A (Blue) 48V-350A Mới 100% SB 48V-350A blue
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 24V-160A.
giac-cam-xe-nang-anderson-24v-160a-p1 new
ANDERSON SBE 24V-160A (Red) 24V-160A Mới 100% SBE 24V-160A (Red)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
giac-cam-xe-nang-anderson-sb-175-xam-1 new
ANDERSON SB 48V-175A (Grey) 48V-175A Mới 100% SB 48V-175A (Grey)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBX 72V-350A.
giac-cam-binh-dien-anderson-72v-350a-xam-co-chan-kich new
ANDERSON SBX 72V-350A (Grey) 72V-350A Mới 100% SBX 72V-350A (Grey)