Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Bình điện 24V-375Ah, càng dài 1.15m.
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2010 HGL200469
Bình điện 24V-375Ah, càng dài 1.15m.
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2015 HGL200468
Bình điện 24V-500Ah, càng dài 1.15m.
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2012 HGL200467
Bình điện 24V-500Ah, càng dài 1.15m.
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2012 HGL200466
Bình điện 24V-375Ah, càng dài 1.15m.
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL200465
Bình điện 24V-500Ah, càng dài 2m, 14026 giờ hoạt động.
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2012 HGL200345
Bình điện 24V-500Ah, càng dài 1.15m, 11192 giờ hoạt động.
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2012 HGL200344
Bình điện 24V-500Ah, càng dài 1.15m, 8563 giờ hoạt động.
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2012 HGL200343
Bình điện 24V-500Ah, càng dài 2m, 8563 giờ hoạt động.
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL200342
Nâng cao 1m, bình điện 24V.
STILL CSX16 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL160126
Nâng cao 1m, bình điện 24V.
STILL CSX16 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL160127
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL200180
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2006 HGL200120
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20SP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2007 HGL200208
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20AP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2006 HGL200119
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20AP 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL200186
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2006 HGL200001