Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
tải trọng nâng 1000 - 1400 kg.
LINDE L10P – L14P (Series 1169) 1000kg - 1400kg Điện Mới 100% N/A Series 1169
tải trọng nâng 1000 kg.
LINDE ML10 (Series 1167) 1000kg Điện Mới 100% N/A Series 1167
tải trọng nâng 2000 kg.
LINDE T20APHP (Series 1157) 2000kg Điện Mới 100% N/A Series 1157
tải trọng nâng 2500 kg.
LINDE M25 (Series 033-01) 2500kg Điện Mới 100% N/A Series 033-01
tải trọng nâng 1200 kg.
LINDE MT12 1200kg Điện Mới 100% N/A S1131