Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Động cơ Tình trạng Năm sản xuất Mã số
Nâng cao 11.5m, bình điện 48V, năm 2011
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL160534
Nâng cao 11.5m, bình điện 48V, năm 2009
LINDE R20S 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL200533
Nâng cao 11.5m, bình điện 48V, năm 2011
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL160532
Nâng cao 11.5m, bình điện 48V, năm 2011
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL160527
Nâng cao 3000mm,tải trọng 1200-1500 kg.
LINDE MR12AP - MR15AP (Series 1166) 1200-1500kg Điện Mới 100% N/A S1166
Nâng cao 3.5m, bình điện 48V – 280Ah .
KOMATSU FB15RL-14 1500kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL150495
Nâng cao 2.5m, bình điện 48V – 201Ah .
TOYOTA 7FBR14 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2012 HGL140492
Nâng cao 3m, bình điện 48V – 201Ah .
TOYOTA 7FBRK13 1300kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL130484
Nâng cao 4m, bình điện 48V-320Ah .
NICHIYU FBR15-H75B 1500kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL150478
Nâng cao 3m.
NICHIYU FBR15-H75B 1500kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL150479
Nâng cao 4m, bình điện 48V- 320Ah.
NICHIYU FBR15-H75B 1500kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL150477
Nâng cao 8.55m, bình điện 48V- 620Ah, 18956 giờ hoạt động
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL160464
Nâng cao 8.55m, bình điện 48V- 620Ah, 18830 giờ hoạt động.
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL160463
Nâng cao 8.55m, bình điện 48V- 620Ah, 14611 giờ hoạt động.
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL160462
Nâng cao 8.25m, bình điện 48V- 775Ah, 10835 giờ hoạt động
LINDE R25-01 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL250461
Nâng cao 10.65m, bình điện 48V- 700Ah
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL160460
Nâng cao 10.65m, bình điện 48V- 700Ah, 9611 giờ hoạt động
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL160459
Nâng cao 10.65m, bình điện 48V- 775Ah, 9933giờ hoạt động
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL160458
Nâng cao 10.65m, bình điện 48V- 700Ah, 10253 giờ hoạt động
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL160457
Nâng cao 10.65m, bình điện 48V- 700Ah, 12202 giờ hoạt động
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL160456
Nâng cao 10.65m, bình điện 48V- 930Ah, 3027 giờ hoạt động
LINDE R20S-12 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL200455
Nâng cao 1065m, bình điện 48V- 700Ah, 8407 giờ hoạt động
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL160454
Nâng cao 7.45m, bình điện 48V- 700Ah, 2232 giờ hoạt động
LINDE R14 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2003 HGL140453
Nâng cao 9.55m, bình điện 48V- 700Ah, 8005 giờ hoạt động
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2012 HGL160452
Nâng cao 9.35m, bình điện 48V- 775Ah, 6823 giờ hoạt động
LINDE R20S-12 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL200451
Nâng cao 6.95m, bình điện 48V- 620Ah, 9713 giờ hoạt động
LINDE R14S-12 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2010 HGL140450
Nâng cao 9.65m, bình điện 48V- 775Ah, 21667 giờ hoạt động
LINDE R20-03 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL200448
Nâng cao 6.55m, bình điện 48V- 775Ah, 10025 giờ hoạt động
LINDE R14S-12 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL140447
Nâng cao 7m, bình điện 48V- 620Ah, 10015 giờ hoạt động
LINDE R14S 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL140445
Nâng cao 7m, bình điện 48V- 620Ah, 9463 giờ hoạt động
LINDE R14S-12 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2004 HGL140444
Nâng cao 9.65m, bình điện 48V- 775Ah, 11345 giờ hoạt động
LINDE R16HD 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2004 HGL160443
Nâng cao 8.55m, bình điện 48V-620Ah, 14791 giờ hoạt động
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL160442
Nâng cao 8.25m, bình điện 48V-775Ah, 9299 giờ hoạt động
LINDE R25-01 2500kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL250441
Nâng cao 9.5m
LINDE R16SHD 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL160359
Nâng cao 4.3m
LINDE R14S-12 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2012 HGL140358
Nâng cao 6.3m
LINDE R14N-03 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL140357
Nâng cao 10.65m
LINDE R16SHD 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL160356
Nâng cao 11.5m
LINDE R16S 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL160355
Nâng cao 6.35m
LINDE R20S-12 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL200354
Nâng cao 9.75m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.95m, bình điện 48V-775Ah, 12193 giờ hoạt động
LINDE R16HD-03 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2007 HGL160353
Nâng cao 5.8m, chiều cao khung hạ thấp nhất 2.82m, bình điện 48V-560Ah, 5555 giờ hoạt động
LINDE R16-03 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL160352
Nâng cao 6.3m, chiều cao khung hạ thấp nhất 2.91m, bình điện 48V-775Ah, 6770 giờ hoạt động
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL160351
Nâng cao 9.6m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.86m, bình điện 48V-775Ah, 2983 giờ hoạt động
LINDE R16SHD-12 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL160350
Nâng cao 11.45m, chiều cao khung hạ thấp nhất 4.95m, bình điện 48V-700Ah, 12677 giờ hoạt động
LINDE R16S-HD 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2013 HGL160348
Nâng cao 5.75m, chiều cao khung hạ thấp nhất 2.48m, bình điện 48V-420Ah, 6467 giờ hoạt động
LINDE R14S-12 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2011 HGL140347
Nâng cao 6.25m, chiều cao khung hạ thấp nhất 2.66m, bình điện 48V-560Ah.
LINDE R16 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2005 HGL160341
Nâng cao 9.7m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.95m, bình điện 48V-640Ah.
LINDE R17X 1700kg Điện Đã qua sử dụng 2005 HGL170340
Nâng cao 7.75m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.27m, bình điện 48V-775Ah.
LINDE R20S 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2005 HGL200339
Nâng cao 8.05m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.331m, bình điện 48V-775Ah.
LINDE R20-01 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL200338
Nâng cao 8.05m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.33m, bình điện 48V-700Ah.
LINDE R20-01 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL200337
Nâng cao 5.8m, chiều cao khung hạ thấp nhất 2.93m, bình điện 48V-620Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2010 HGL200336
Nâng cao 9.25m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.731m, bình điện 48V-775Ah.
LINDE R16HD-01 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2015 HGL160335
Nâng cao 9.25m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.73m, bình điện 48V-700Ah.
LINDE R16HD-01 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL160334
Nâng cao 9.25m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.73m, bình điện 48V-700Ah.
LINDE R16HD-01 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL160333
Nâng cao 9.25m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.75m, bình điện 48V-700Ah.
LINDE R16HD-01 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL160332
Nâng cao 9.25m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.73m, bình điện 48V-700Ah.
LINDE R16HD-01 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL160331
Nâng cao 10.65m, khung nâng 3 tầng, bình điện 48V-930Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL200330
Nâng cao 10.65m, khung nâng 3 tầng, bình điện 48V-930Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL200329
Nâng cao 10.65m, khung nâng 3 tầng, bình điện 48V-930Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL200328
Nâng cao 10.65m, khung nâng 3 tầng, bình điện 48V-930Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL200327
Nâng cao 10.65m, khung nâng 3 tầng, bình điện 48V-930Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2014 HGL200326
Nâng cao tối đa 7.4m, sử dụng càng Double Deep.
LINDE R14-03 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2007 HGL140065
Nâng cao tối đa 9.2m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R16HD 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2005 HGL160035
Nâng cao tối đa 9.2m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R16HD 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2005 (HGL160053
Nâng cao tối đa 11.5m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R20 2000kg Điện Đã qua sử dụng 2006 HGL200038
Nâng cao tối đa 4.7m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R14S 1400kg Điện Đã qua sử dụng 2009 HGL140220
Nâng cao tối đa 5m, sử dụng bình điện 48V-700Ah, .
LINDE A10 1000kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL100227
Nâng cao tối đa 10m, sử dụng bình điện 48V-800Ah.
LINDE R16S-HD 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2007 HGL160134
Nâng cao tối đa 6.6m, sử dụng bình điện 48V, càng Double Deep.
LINDE R16HD 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2004 HGL160010
Nâng cao tối đa 7m, sử dụng bình điện 48V-700Ah, càng Double Deep.
LINDE R16-03 1600kg Điện Đã qua sử dụng 2008 HGL1600103