Brand Model Capacity Condition Code
Càng xúc lật CAM ZHF sử dụng cho xe nâng từ 1.5 tấn đến 5 tấn
CAM CAM-ZHF 1500kg - 5000kg New 100%
Càng kẹp bông vuông CAM ZB sử dụng cho xe nâng
CAM CAM-ZB 2000kg - 3000kg New 100%
Side shifts CAM ISO/FEM 2 (SH225.100P.CD1) with sliding pads.
CAM SH225.100P.CD1 New 100% SH225.100P.CD1
Side shifts CAM ISO/FEM 3 with sliding pads (SH335.115P.CD1).
CAM SH335.115P.CD1 New 100% SH335.115P.CD1