Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Nâng cao 5m, sản xuất 2016 .
UNICARRIERS YDN-D1F4A40 4000kg Đã qua sử dụng HGL400482
Nâng cao 4.3m.
TOYOTA 7FD25 2500kg Đã qua sử dụng HGL250150
Xe nâng kẹp giấy tròn, nâng cao 4.5m.
TOYOTA 02-7FD30 3000kg Đã qua sử dụng HGL300194
Nâng cao 6m, 3 ty, 3 lao, có sideshift.
NISSAN Y1D2A25Q 2500kg Đã qua sử dụng HGL250080
Nâng cao 5.5m, khung nâng 3 tầng.
NISSAN Y1F2A25 2500kg Đã qua sử dụng HGL250212
Nâng cao tối đa 3m.
MITSUBISHI FD25T 2500kg Đã qua sử dụng HGL250046
Nâng cao tối đa 4m.
LINDE H25D-01 2500kg Đã qua sử dụng HGL250050