Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC Plus (Không môi khóa).
new
ELASTOMERIC Plus Standard Black (Plus) Mới 100% SB-P
Bánh đặc xe nâng caosu ELASTOMERIC Plus (Có môi).
banh-dac-xe-nang-caosu-elastomeric-plus-den-CO-MOI-3 new
ELASTOMERIC Plus Black Lock (Plus) Mới 100% BL-P
Bánh đặc xe nâng caosu trắng ELASTOMERIC Plus (Có môi).
banh-dac-xe-nang-elastomeric-plus-non-marking-LOCK new
ELASTOMERIC Plus Non Marking Lock (Plus) Mới 100% NML-P
Bánh đặc xe nâng caosu trắng ELASTOMERIC PLus (Không môi).
banh-dac-xe-nang-elastomeric-plus-non-marking-1 new
ELASTOMERIC Plus Non Marking (Plus) Mới 100% NM-P