Brand Model Capacity Condition Code
Càng xúc lật CAM ZHF sử dụng cho xe nâng từ 1.5 tấn đến 5 tấn
CAM CAM-ZHF 1500kg - 5000kg New 100%
Càng kẹp bông vuông CAM ZB sử dụng cho xe nâng
CAM CAM-ZB 2000kg - 3000kg New 100%