Brand Model Capacity Condition Code
Càng xúc lật CAM ZHF sử dụng cho xe nâng từ 1.5 tấn đến 5 tấn
cang-xuc-lat-cam-zhf-su-dung-cho-xe-nang-tu-1-5-tan-den-5-tan new
CAM CAM-ZHF 1500kg - 5000kg New 100%
Càng kẹp bông vuông CAM ZB sử dụng cho xe nâng
cang-kep-bong-vuong-cam-zb-su-dung-cho-xe-nang-4 new
CAM CAM-ZB 2000kg - 3000kg New 100%