Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Đầu nối ống dầu TRANSFER OIL SCF1H2 (90°), đường kính trong 1/4 inch.
dau-noi-ong-dau-transferoil-SCF1H2-a new
TRANSFER OIL SCF1H2 Mới 100% SCF1H2 (90°)
Đầu nối ống dầu TRANSFER OIL SBE1H2, đường kính trong 1/4 inch.
dau-noi-ong-dau-transferoil-SBE1H2-a new
TRANSFER OIL SBE1H2 Mới 100% SBE1H2
Đầu nối ống dầu TRANSFER OIL SGB122, đường kính trong 1/4 inch.
dau-noi-ong-dau-transferoil-SGB122-a new
TRANSFER OIL SGB122 Mới 100% SGB122
Đầu nối ống dầu TRANSFER OIL SCS142 (45°), đường kính trong 1/4 inch.
dau-noi-ong-dau-transferoil-SCS142-a-1 new
TRANSFER OIL SCS142 Mới 100% SCS142 (45°)
Đầu nối ống dầu TRANSFER OIL SCH122 (90°), đường kính trong 1/4 inch.
dau-noi-ong-dau-transferoil-SCH122-a new
TRANSFER OIL SCH122 Mới 100% SCH122 (90°)
Đầu nối ống dầu TRANSFER OIL SBL122, đường kính trong 1/4 inch.
dau-noi-ong-dau-transferoil-SBL122-a new
TRANSFER OIL SBP132 Mới 100% SBL122
Đầu nối ống dầu TRANSFER OIL SCC132, đường kính trong 1/4 inch.
dau-noi-ong-dau-transferoil-SCC132-a new
TRANSFER OIL SBP132 Mới 100% SCC132
Đầu nối ống dầu TRANSFER OIL SBP132, đường kính trong 1/4 inch.
dau-noi-ong-dau-transferoil-SBP132-a new
TRANSFER OIL SBP132 Mới 100% SBP132
Đầu nối ống dầu TRANSFER OIL SBH122, đường kính trong 1/4 inch.
dau-noi-ong-dau-transferoil-SBH122a new
TRANSFER OIL SBP132 Mới 100% SBH122