Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Bóng đèn xe nâng 48V.
bong-den-xe-nang-48V-25W-hgl-1 new
HGL Mới 100% HGL1600
Đèn chớp led cảnh báo an toàn dùng cho xe nâng.
den-chop-led-canh-bao-an-toan-110V-cho-xe-nang-hgl-1 new
HGL LED 110VDC 110V Mới 100% HGL1639
Đèn pha bóng led dùng cho xe nâng 110V.
den-pha-bong-led new
HGL LED 110VDC 110V Mới 100% HGL5510
Đèn xi nhan - thắng - pha cho xe nâng.
den-xi-nhan-thang-pha-cho-xe-nang-HGL-1 new
HGL Mới 100% HGL5513
Đèn cảnh báo chiếu vạch màu xanh cho xe nâng 60V.
den-canh-bao-chieu-vach-mau-do-cho-xe-nang-60v-hgl-3 new
HGL BLUE LED 60V 60V Mới 100% HGL5518
Đèn cảnh báo chiếu vạch màu đỏ cho xe nâng 60V.
den-canh-bao-chieu-vach-mau-do-cho-xe-nang-60v-hgl-2 new
HGL RED LED 60V 60V Mới 100% HGL5526
Đèn cảnh báo an toàn màu xanh Spotlight cho xe nâng.
den-canh-bao-an-toan-mau-xanh-cho-xe-nang-spotlight-hgl-3 new
HGL BLUE SPOTLIGHT Mới 100% BLUE SPOTLIGHT
Đèn cảnh báo an toàn màu đỏ Spotlight cho xe nâng.
den-canh-bao-an-toan-mau-do-cho-xe-nang-spotlight-hgl-3 new
HGL RED SPOTLIGHT Mới 100% RED SPOTLIGHT