Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Bóng đèn xe nâng 48V.
HGL Mới 100% HGL1600
Đèn chớp led cảnh báo an toàn dùng cho xe nâng.
HGL LED 110VDC 110V Mới 100% HGL1639
Đèn pha bóng led dùng cho xe nâng 110V.
HGL LED 110VDC 110V Mới 100% HGL5510
Đèn xi nhan - thắng - pha cho xe nâng.
HGL Mới 100% HGL5513
Đèn cảnh báo chiếu vạch màu xanh cho xe nâng 60V.
HGL BLUE LED 60V 60V Mới 100% HGL5518
Đèn cảnh báo chiếu vạch màu đỏ cho xe nâng 60V.
HGL RED LED 60V 60V Mới 100% HGL5526
Đèn cảnh báo an toàn màu xanh Spotlight cho xe nâng.
HGL BLUE SPOTLIGHT Mới 100% BLUE SPOTLIGHT
Đèn cảnh báo an toàn màu đỏ Spotlight cho xe nâng.
HGL RED SPOTLIGHT Mới 100% RED SPOTLIGHT