Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Bo mạch điện tử điều khiển dùng cho xe nâng CANBOX (Part#: 3903605114).
Bo mạch điện tử điều khiển dùng cho xe nâng CANBOX (Part#: 3903605114) new
LINDE Mới 100% 3903605114
Bảng chỉ báo có gắn màn hình tinh thể lỏng dùng cho xe nâng (Part#: 0009400769).
Bảng chỉ báo có gắn màn hình tinh thể lỏng dùng cho xe nâng (Part#: 0009400769) new
LINDE Mới 100% 0009400769
Bộ nguồn xe nâng Linde R16-03 (Part#: 7917401259).
Bộ nguồn xe nâng Linde R16-03 (Part#: 7917401259) new
LINDE Mới 100% 7917401259
Bộ nguồn xe nâng Linde R14/R16/R20-02 (Part#: 7917401236).
Bộ nguồn xe nâng Linde R14/R16/R20-02 (Part#: 7917401236) new
LINDE Mới 100% 7917401236
Biến trở vô lăng lái xe nâng Linde series 1120 (Part#: 1153605139).
Biến trở vô lăng lái xe nâng Linde series 1120 (Part#: 1153605139) new
LINDE Mới 100% 1153605139
Biến trở chân ga xe nâng Linde R14/R16/R20 series 115 (Part#: 7916400159).
Biến trở chân ga xe nâng Linde R14/R16/R20 series 115 (Part#: 7916400159) new
LINDE Mới 100% 7916400159
Cần ben đôi xe nâng Linde series 1120 (Part#: 7919040015).
Cần ben nhiều chức năng dùng cho xe nâng Linde E25 series 386 (Part#: 7919040042) new
LINDE Mới 100% 7919040015
Cần ben nhiều chức năng dùng cho xe nâng Linde E25 series 386 (Part#: 7919040042).
Cần ben nhiều chức năng dùng cho xe nâng Linde E25 series 386 (Part#: 7919040042) new
LINDE Mới 100% 7919040042
Cần ben đơn xe nâng Linde series 1120 (Part#: 7919040071).
Cần ben đơn xe nâng Linde series 1120 (Part#: 7919040071) new
LINDE Mới 100% 7919040071
Cần ben đơn xe nâng Linde E25 series 386 (Part#: 7919040044).
Cần ben đơn xe nâng Linde E25 series 386 (Part#: 7919040044) new
LINDE Mới 100% 7919040044
Cần ben đôi xe nâng Linde E25 series 386 (Part#: 7919040043).
Cần ben đôi xe nâng Linde E25 series 386 (Part#: 7919040043) new
LINDE Mới 100% 7919040043
Cảm biến tốc độ xe nâng Linde R14 series 1183 (Part#: 11733604700).
Cảm biến tốc độ xe nâng Linde R14 series 1183 (Part#: 11733604700) new
LINDE Mới 100% 11733604700
Cảm biến tốc độ xe nâng Linde series 1120 (Part#: 7917415537).
Cảm biến tốc độ xe nâng Linde series 1120 (Part#: 7917415537) new
LINDE Mới 100% 7917415537
Cảm biến tốc độ xe nâng Linde E30 series 336 (Part#: 7917415513).
Cảm biến tốc độ xe nâng Linde E30 series 336 (Part#: 7917415513) new
LINDE Mới 100% 7917415513
Cảm biến lái xe nâng Linde E25 series 387.
Cảm biến lái xe nâng Linde E25 series 387 (Part#: 7917415697) new
LINDE Mới 100% 7917415697
Cảm biến khung nâng xe Linde E25/E30 series 387 .
Cảm biến khung nâng xe Linde E25/E30 series 387 (Part#: 3863604700) new
LINDE Mới 100% 3863604700
Cảm biến góc lái xe nâng Linde R16-03.
Cảm biến góc lái xe nâng Linde R16-03 (Part#: 1153604701) new
LINDE Mới 100% 1153604701
Cảm biến góc lái xe nâng Linde series 1120.
Cảm biến góc lái xe nâng Linde series 1120 (Part#: 1153608911) new
LINDE Mới 100% 1153608911
Cảm biến cổ lái xe nâng Linde E25 series 387.
Cảm biến cổ lái xe nâng Linde E25 series 387 (Part#: 7917415694) new
LINDE Mới 100% 7917415694
Nâng cao tối đa 3.7m, sử dụng bình điện 24V.
Xe nâng Pallet Stacker LINDE L16 (HGL160219) new
LINDE L16 1600kg Đã qua sử dụng
Bình điện 24V-375Ah, càng dài 1.15m.
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200469
Bình điện 24V-375Ah, càng dài 1.15m.
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200468
Bình điện 24V-500Ah, càng dài 1.15m.
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200467
Bình điện 24V-500Ah, càng dài 1.15m.
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200466
Bình điện 24V-375Ah, càng dài 1.15m.
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200465
Nâng cao 8.55m, bình điện 48V- 620Ah, 18956 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160464) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Đã qua sử dụng HGL160464
Nâng cao 8.55m, bình điện 48V- 620Ah, 18830 giờ hoạt động.
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Đã qua sử dụng HGL160463
Nâng cao 8.55m, bình điện 48V- 620Ah, 14611 giờ hoạt động.
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160462) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Đã qua sử dụng HGL160462
Nâng cao 8.25m, bình điện 48V- 775Ah, 10835 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R25-01 (HGL250461) new
LINDE R25-01 2500kg Đã qua sử dụng HGL250461
Nâng cao 10.65m, bình điện 48V- 700Ah
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160460) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Đã qua sử dụng HGL160460
Nâng cao 10.65m, bình điện 48V- 700Ah, 9611 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Đã qua sử dụng HGL160459
Nâng cao 10.65m, bình điện 48V- 775Ah, 9933giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160458) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Đã qua sử dụng HGL160458
Nâng cao 10.65m, bình điện 48V- 700Ah, 10253 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160457) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Đã qua sử dụng HGL160457
Nâng cao 10.65m, bình điện 48V- 700Ah, 12202 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Đã qua sử dụng HGL160456
Nâng cao 10.65m, bình điện 48V- 930Ah, 3027 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R20S-12 (HGL200455) new
LINDE R20S-12 2000kg Đã qua sử dụng HGL200455
Nâng cao 1065m, bình điện 48V- 700Ah, 8407 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160454) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Đã qua sử dụng HGL160454
Nâng cao 7.45m, bình điện 48V- 700Ah, 2232 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R14 (HGL140453) new
LINDE R14 1400kg Đã qua sử dụng HGL140453
Nâng cao 9.55m, bình điện 48V- 700Ah, 8005 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160452) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Đã qua sử dụng HGL160452
Nâng cao 9.35m, bình điện 48V- 775Ah, 6823 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R20S-12 (HGL200451) new
LINDE R20S-12 2000kg Đã qua sử dụng HGL200451
Nâng cao 6.95m, bình điện 48V- 620Ah, 9713 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R14S-12 (HGL140450) new
LINDE R14S-12 1400kg Đã qua sử dụng HGL140450
Nâng cao 9.65m, bình điện 48V- 775Ah, 21667 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R20-03 (HGL200448) new
LINDE R20-03 2000kg Đã qua sử dụng HGL200448
Nâng cao 6.55m, bình điện 48V- 775Ah, 10025 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE T20SP (HGL200465) new
LINDE R14S-12 1400kg Đã qua sử dụng HGL140447
Nâng cao 7m, bình điện 48V- 620Ah, 10015 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R14S (HGL140445) new
LINDE R14S 1400kg Đã qua sử dụng HGL140445
Nâng cao 7m, bình điện 48V- 620Ah, 9463 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R14S-12 (HGL140444) new
LINDE R14S-12 1400kg Đã qua sử dụng HGL140444
Nâng cao 9.65m, bình điện 48V- 775Ah, 11345 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R16HD (HGL160443) new
LINDE R16HD 1600kg Đã qua sử dụng HGL160443
Nâng cao 8.55m, bình điện 48V-620Ah, 14791 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R16SHD-12 (HGL160442) new
LINDE R16SHD-12 1600kg Đã qua sử dụng HGL160442
Nâng cao 8.25m, bình điện 48V-775Ah, 9299 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE R25-01 (HGL250441) new
LINDE R25-01 2500kg Đã qua sử dụng HGL250441
Nâng cao 6.45m, bình điện 80V- 625Ah, 4878 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE E25-01 (HGL250440) new
LINDE E25-01 2500kg Đã qua sử dụng HGL250440
Nâng cao 4.35m, bình điện 80V- 500Ah, 9872 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE E25-01 (HGL250439) new
LINDE E25-01 2500kg Đã qua sử dụng HGL250439
Nâng cao 4.78m, bình điện 80V- 775Ah, 10288 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE E25HL-01/600 (HGL250438) new
LINDE E25HL-01/600 2500kg Đã qua sử dụng HGL250438
Nâng cao 4.76m, bình điện 80V-625Ah, 10178 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE E25L (HGL250437) new
LINDE E25HL 2500kg Đã qua sử dụng HGL250437
Nâng cao 3.65m, bình điện 80V-775Ah, 15392 giờ hoạt động
Xe nâng LINDE E30HL-01/600 (HGL300436) new
LINDE E30HL-01/600 3000kg Đã qua sử dụng HGL300436
Nâng cao 5.16m, bình điện 80V-700Ah, 15875 giờ hoạt động
LINDE E20H-01/600 2000kg Đã qua sử dụng HGL200346
Bình điện 24V-500Ah, càng dài 2m, 14026 giờ hoạt động.
LINDE T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200345
Bình điện 24V-500Ah, càng dài 1.15m, 11192 giờ hoạt động.
LINDE T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200344
Bình điện 24V-500Ah, càng dài 1.15m, 8563 giờ hoạt động.
LINDE T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200343
Bình điện 24V-500Ah, càng dài 2m, 8563 giờ hoạt động.
LINDE T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200342
Nâng cao 9.5m
LINDE R16SHD 1400kg Đã qua sử dụng HGL160359
Nâng cao 4.3m
LINDE R14S-12 1400kg Đã qua sử dụng HGL140358
Nâng cao 6.3m
LINDE R14N-03 1400kg Đã qua sử dụng HGL140357
Nâng cao 10.65m
LINDE R16SHD 1600kg Đã qua sử dụng HGL160356
Nâng cao 11.5m
LINDE R16S 1600kg Đã qua sử dụng HGL160355
Nâng cao 6.35m
LINDE R20S-12 2000kg Đã qua sử dụng HGL200354
Nâng cao 9.75m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.95m, bình điện 48V-775Ah, 12193 giờ hoạt động
LINDE R16HD-03 1600kg Đã qua sử dụng HGL160353
Nâng cao 5.8m, chiều cao khung hạ thấp nhất 2.82m, bình điện 48V-560Ah, 5555 giờ hoạt động
LINDE R16-03 1600kg Đã qua sử dụng HGL160352
Nâng cao 6.3m, chiều cao khung hạ thấp nhất 2.91m, bình điện 48V-775Ah, 6770 giờ hoạt động
LINDE R16SHD-12 1600kg Đã qua sử dụng HGL160351
Nâng cao 9.6m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.86m, bình điện 48V-775Ah, 2983 giờ hoạt động
LINDE R16SHD-12 1600kg Đã qua sử dụng HGL160350
Nâng cao 11.45m, chiều cao khung hạ thấp nhất 4.95m, bình điện 48V-700Ah, 12677 giờ hoạt động
LINDE R16S-HD 1600kg Đã qua sử dụng HGL160348
Nâng cao 5.75m, chiều cao khung hạ thấp nhất 2.48m, bình điện 48V-420Ah, 6467 giờ hoạt động
LINDE R14S-12 1400kg Đã qua sử dụng HGL140347
Nâng cao 6.25m, chiều cao khung hạ thấp nhất 2.66m, bình điện 48V-560Ah.
LINDE R16 1600kg Đã qua sử dụng HGL160341
Nâng cao 9.7m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.95m, bình điện 48V-640Ah.
LINDE R17X 1700kg Đã qua sử dụng HGL170340
Nâng cao 7.75m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.27m, bình điện 48V-775Ah.
LINDE R20S 2000kg Đã qua sử dụng HGL200339
Nâng cao 8.05m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.331m, bình điện 48V-775Ah.
LINDE R20-01 2000kg Đã qua sử dụng HGL200338
Nâng cao 8.05m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.33m, bình điện 48V-700Ah.
LINDE R20-01 2000kg Đã qua sử dụng HGL200337
Nâng cao 5.8m, chiều cao khung hạ thấp nhất 2.93m, bình điện 48V-620Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Đã qua sử dụng HGL200336
Nâng cao 9.25m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.731m, bình điện 48V-775Ah.
LINDE R16HD-01 1600kg Đã qua sử dụng HGL160335
Nâng cao 9.25m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.73m, bình điện 48V-700Ah.
LINDE R16HD-01 1600kg Đã qua sử dụng HGL160334
Nâng cao 9.25m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.73m, bình điện 48V-700Ah.
LINDE R16HD-01 1600kg Đã qua sử dụng HGL160333
Nâng cao 9.25m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.75m, bình điện 48V-700Ah.
LINDE R16HD-01 1600kg Đã qua sử dụng HGL160332
Nâng cao 9.25m, chiều cao khung hạ thấp nhất 3.73m, bình điện 48V-700Ah.
LINDE R16HD-01 1600kg Đã qua sử dụng HGL160331
Nâng cao 10.65m, khung nâng 3 tầng, bình điện 48V-930Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Đã qua sử dụng HGL200330
Nâng cao 10.65m, khung nâng 3 tầng, bình điện 48V-930Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Đã qua sử dụng HGL200329
Nâng cao 10.65m, khung nâng 3 tầng, bình điện 48V-930Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Đã qua sử dụng HGL200328
Nâng cao 10.65m, khung nâng 3 tầng, bình điện 48V-930Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Đã qua sử dụng HGL200327
Nâng cao 10.65m, khung nâng 3 tầng, bình điện 48V-930Ah.
LINDE R20S-12 2000kg Đã qua sử dụng HGL200326
Nâng cao tối đa 3m, sử dụng bình điện 24V.
LINDE L14 1400kg Đã qua sử dụng HGL140059
Nâng cao tối đa 3.8m, sử dụng bình điện 24V.
LINDE L12 1200kg Đã qua sử dụng HGL120122
Nâng cao tối đa 3.3m, sử dụng bình điện 24V.
LINDE L14 1400kg Đã qua sử dụng HGL140144
Nâng cao tối đa 3.4m, sử dụng bình điện 24V.
LINDE L16 1600kg Đã qua sử dụng HGL160107
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200180
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200120
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20SP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200208
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20AP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200119
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20AP 2000kg Đã qua sử dụng HGL200186
Nâng cao tối đa 4m.
LINDE H25D-01 2500kg Đã qua sử dụng HGL250050
Nâng cao tối đa 7.4m, sử dụng càng Double Deep.
LINDE R14-03 1400kg Đã qua sử dụng HGL140065
Nâng cao tối đa 9.2m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R16HD 1600kg Đã qua sử dụng HGL160035
Nâng cao tối đa 9.2m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R16HD 1600kg Đã qua sử dụng (HGL160053
Nâng cao tối đa 11.5m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R20 2000kg Đã qua sử dụng HGL200038
Nâng cao tối đa 4.7m, sử dụng bình điện 48V.
LINDE R14S 1400kg Đã qua sử dụng HGL140220
Nâng cao tối đa 5m, sử dụng bình điện 48V-700Ah, .
LINDE A10 1000kg Đã qua sử dụng HGL100227
Nâng cao tối đa 10m, sử dụng bình điện 48V-800Ah.
LINDE R16S-HD 1600kg Đã qua sử dụng HGL160134
Nâng cao tối đa 6.6m, sử dụng bình điện 48V, càng Double Deep.
LINDE R16HD 1600kg Đã qua sử dụng HGL160010
Nâng cao tối đa 7m, sử dụng bình điện 48V-700Ah, càng Double Deep.
LINDE R16-03 1600kg Đã qua sử dụng HGL1600103
Nâng cao 20cm, bình điện 24V.
LINDE T20 2000kg Đã qua sử dụng HGL200001
Nâng cao tối đa 3.7m, sử dụng bình điện 24V.
LINDE L16 1600kg Đã qua sử dụng HGL160219