Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Bánh tải xe nâng điện LINDE L14 / L16-03 85x65-12.
STELLANA 85x65-12 Mới 100% 85x65-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE L12 / L14P 85x82-12.
STELLANA 85x82-12 Mới 100% 85x82-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE T16 / T16P / T20P 85x85-12.
STELLANA 85x85-12 Mới 100% 85x85-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE L14 / L16-03 85x90-12.
STELLANA 85x90-12 Mới 100% 85x90-12 (STE)
Bánh tải xe nâng điện LINDE T20 / T20P / T20AP 85x110-12.
STELLANA 85x110-12 Mới 100% 85x110-12 (STE)